Nytt kjøremønster fra og med 23. januar

Bispelokket rives. Det medfører endringer i kjøremønsteret rundt Operaen.

Nytt kjøremønster fra og med 23. januar

22. januar kl. 20.00 stenger rv. 162-Nylandsveien for all trafikk mellom rundkjøringen i Schweigaards gate og Oslo S/Tollboden.

Fra 23. januar kl. 0600 vil trafikken gå via den nye delen av Nylandsveien bru ned til rundkjøring C, og arbeidene med å rive den gjenværende biten av «trafikkmaskinen» Bispelokket vil starte.

Helgen 1.–4. februar etableres ytterligere nye veier og rundkjøring:

Den nye rundkjøring D blir deretter av- og påkjøring til Operaens varemottak og bakområder.

Deretter vill all trafikk gå under den "gamle" brua til Oslo S, og den påbygde brua bli fjernet. Handicapplassene for besøkende vil bli flyttet til enden av busslomma.

Last ned oversiktskart og detaljerte kart for nye kjøreruter fra Statens vegvesens nettsider.
For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger 

Les om det nye kjøremønsteret fra 23. januar hos Statens vegvesen.