Onegin

Han du var så forelsket i, men ikke fikk, kommer tilbake og vil ha deg, men nå er du godt gift. Hva gjør du? Svaret på hva Tatjana i Pusjkins drama om Onegin velger får du som ballet fra fredag 28. februar.  

Dilemmaets dans

Dilemmaets dans

Aleksandr Pusjkins verseroman Eugene Onegin om kjærlighet og konvensjoner i St. Petersburg på 1820-tallet har inspirert kunstnere i mange sjangre. Koreografen John Cranko skapte balletten Onegin, og i sitt femtiende år danses den fortsatt av ballettkompanier over hele verden. Nasjonalballetten danset den sist i Folketeatret i 2006, og nå settes den for første gang opp på Hovedscenen i Bjørvika.

Pusjkin beskrev et evig aktuelt dilemma og et overfladisk sosietetsliv i datidens St. Petersburg. Onegin er det vi i dag kanskje hadde kalt en "player". Han er for det meste ute etter forlystelse og latterliggjør Tatjana når hun tilbyr sin kjærlighet. År senere er rollene snudd, hun er godt gift og det er han som desperat vil ha henne.   

John Cranko kunne det å fortelle historier med dans. Koreografen er kjent blant annet for sin Romeo og Julie, Troll kan temmes og Onegin. I sistnevnte er det Tatjanas historie vi følger: hennes utvikling fra ung jente til voksen kvinne, og til slutt hennes avvisning av Onegin. Ikke minst byr denne balletten på noen av de mest kjente og følelsesladde duettene (pas de deux) i ballettlitteraturen.

Den krevende rollen som Tatjana danses av Julie Gardette, Yolanda Correa og Eugenie Skilnand, mens Yoel Carreño, Dirk Weyershausen og Philip Currell tolker den først kyniske, så angrende Onegin.  

John Cranko bygget opp Stuttgartballetten til å bli en av verdens ledende. Her arbeidet han med pianisten Kurt-Heinz Stolze, som valgte ut og orkestrerte musikkstykker av Tsjajkovskij til Onegin. Når den settes opp i Operaen, spilles musikken av Operaorkestret under ledelse av Martin Yates.  

Onegin danses fra 28. februar til 26. mars