Operabroen rives

Ny adkomst til Operaen fra 1. oktober 2013

Gangbroen fra sørsiden av Oslo S til Operaen skal rives. Statsbygg starter arbeidet 1. oktober og fra da av må alle benytte ny gangvei, som går forbi Christian Frederiks plass, Tollbodene og krysser Langkaigata, se kartet ovenfor. Fra Oslo S settes det opp gule skilt som viser riktig vei.

Nytt kjøremønster kommer i desember, og det vil bli ny skilting i forbindelse med dette. Den permanente passasjen Operaallmenningen er først klar når det nye Deichmanske bibliotek står ferdig i 2016/2017. At broen rives er ledd i arbeidet med biblioteket og ny trasé for Dronning Eufemias gate.

Les mer om prosjektet her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika

Vi ber om at alle publikummere beregner noe mer tid til reisen og ønsker velkommen til Operaen.